Pfeil linksPfeil rechts

INTEGRA

Brochterbecker Damm 51 zum Kontaktformular
  D-48369 Saerbeck  
Geschäftsführung
     
  Dipl. Ing.  
  Rudolf Haerkötter  
  Geschäftsführer  
     
  Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 11  
  Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22  
  Mobil: (+49) 0173 - 158 81 78  
     
  integra-technologie@t-online.de  
Vertrieb
     
Christian Peters Ingo Anders Peter-Karl Schröder
Prokurist - Verkaufsleiter Vertrieb  Betriebsleiter
     
Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 16 Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 204 Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 21
Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22 Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22 Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 267
Mobil: (+49) 0170 - 353 1440   Mobil: (+49) 0172 - 520 51 85
     
c.peters@integra-technologie.de i.anders@integra-technologie.de p.schroeder@integra-technologie.de
Technik
     
Stefan Kortmann Christoph Flux Saban Köprülüoglu
Leiter Abkanttechnik Leiter Lasertechnik Schweißabteilug
     
Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 18 Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 17 Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 208
Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22 Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22 Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22
     
st.kortmann@integra-technologie.de c.flux@integra-technologie.de  
Versand/QM/Info
     
Dipl. Wirt.-Ing.    
Volker Rensinghoff Klaus Gebhardt Elke Suhre
Leiter QM Versandleiter Sekretariat
     
Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 200 Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 207 Tel.: (+49) 0 25 74 - 888 94 0
Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22 Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22 Fax: (+49) 0 25 74 - 888 94 22
     
v.rensinghoff@integra-technologie.de